Nederland leerde begin 1900 boksen van Engelsen en Belgen.

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn.
Zondag 11 november is het precies 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog werd beëindigd. Een enorme verschrikking waarbij Nederland neutraal was. Het bizarre aan het geheel is dat, door dit feit, het boksen in Nederland in het algemeen en die van Rotterdam in het bijzonder een enorme ontwikkeling doormaakt.
Dankzij geïnterneerde Engelse militairen en Belgische vluchtelingen werd er veel geleerd over de bokssport, die in Nederland eigenlijk nog in de kinderschoenen stond.
De NBB trachtte de bokssport onder de gemobiliseerde militairen populair te maken door demo’s te geven in forten en kazernes.
Enkele Rotterdammers die op één of andere manier een rol hebben gespeeld in het geheel zijn: Willem Westbroek, Piet Dijksman, Henk Keyzer, Janus Morelis, Theo Kourimsky, Piet van der Veer en Marinus Groeneweg.
Uiteraard mag de naam van P.M.C. Toepoel hier niet ontbreken die veel contacten legde met de Engelsen en de boksinstructie verder ontwikkelde.
Onderstaand enkele foto’s van deze mannen. Respectievelijk van, Morelis, Kourimsky, van der Veer en Westbroek.

Diago Houthoff
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446263059110972&set=pcb.347888542427816&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYFrwDSNdzj8ldgsNzcIUVFy8X3Jvh03-2iIt5fNtDynMWCF6okwlZMQCducu6H3dVUXxCGF-b92-M