Nationale ranking toegevoegd aan trainersinfo

Lucien Ceder heeft op verzoek van de Nederlandse boksbond een begin gemaakt met het samenstellen van een nationale ranking voor boksers mannen en vrouwen. De lijst is gebaseerd op de uitslagen die zijn opgestuurd naar het bondsbureau in de periode van 1 januari 2015 tot en met 13 maart 2016. Hierbij is duidelijk geworden dat niet alle uitslagen zijn binnengekomen bij de NBB (bijvoorbeeld van WSB wedstrijden, finales OZNK; internationale wedstrijden die clubs in het buitenland hebben gehad enz.)

De lijst is tot stand gekomen door aan wedstrijden per type een gewicht te hangen. Het wedstrijdtype en wegingen die zijn gebruikt zijn als onderstaand. Hierbij is voor de eerste versie van de lijst uitgegaan van een zo eenvoudig mogelijke opzet. Na evaluatie zal deze lijst worden gewijzigd cq aangevuld.