Nationale jeugddag op 24 april bij Boxing A’80

Velen van u kunnen zich ongetwijfeld nog de zogenaamde aspirantdagen herinneren. Veelal op de zondag kwamen de jongste jaarlichtingen boksers , dikwijls onder luide aanmoedigingen van ouders, opa’s en oma’s, in de boksring. 25 en meer van deze partijen waren op zo’n zondagmiddag zeker geen uitzondering.

Welnu, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
De WenE commissie heeft besloten om met name deze jeugdige boksers meer “ aan de bak” te laten komen. Het streven is dan ook om jaarlijks minimaal twee van deze organisaties landelijk neer te zetten.
Voor het eerste halfjaar is de datum van zondag 24 april vastgelegd. Deze organisatie zal worden gehouden op de verenigingslocatie van Boxing A’80 te Amersfoort.

Het aspirantboksen, tegenwoordig jeugdboksen genoemd, omvat de volgende leeftijdsklassen;
-Scholier leeftijd 10 t/m 12 jaar
-Cadet leeftijd 13 t/m 15 jaar *
*Wij kennen dit jaar een overgangsjaar. Boksers die dit jaar 15 jaar worden, kunnen zich nog als cadet inschrijven. Zo kunnen jeugdige boksers, geboren in het jaar 2001 alsmede in de latere jaren, dit jaar deelnemen aan het jeugdboksen.

Mochten er bij u op de vereniging jeugdige boksers zijn die hun eerste verrichtingen in de boksring willen vertonen, dan worden zij van harte uitgenodigd zich op te geven. De eisen die wij voor een deelname aan deze jeugdige boksers stellen zijn laagdrempelig. Naast een goede gezondheid dienen zij de eerste beginselen van onze bokssport te beheersen.

Een unieke gelegenheid om de jeugdige boksers op hun eerste wedstrijd voor te bereiden, is hen een gradueringsexamen te laten afleggen. Op zo’n gradueringsexamen worden zij getoetst op hun vaardigheden, zoals het aannemen van de bokshouding en alle elementaire stoten. Na het met succes afleggen van dit examen ontvangen zij een geel handschoentje welke op hun kledij aangebracht kan worden.
Deze examens, niet alleen voor onze jeugdige leden doch voor alle leeftijdsklassen, worden in de verschillende districten afgenomen en wij kunnen u de deelname hieraan van harte aanbevelen.
Zo is er op 5 maart as. een gradueringsexamen bij Boksvereniging Assen en op 20 maart as. in Amersfoort. Meer informatie kan onze Lucien Ceder u verstrekken (lucienceder@gmail.com)

Wij hopen met dit bericht uw interesse, voor het activeren van onze toekomstige kampioenen, te hebben opgewekt. Uw opgave om met uw bokser(s) op 24 april as. mee te doen aan de Jeugboksdag ,zien wij dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Tom de Raad
WenE commissielid