Naleving van regels scheidsrechterscie

Vooruitlopend op een nieuwe regel vanuit het bondsbestuur over contact en communicatie van onze officials met internationale (club)verbanden (uitsluitend door hoofd cie.’s of bestuur NBB) willen wij graag jullie aandacht vragen voor naleving van het volgende:

-In nationale clubwedstrijden is ruiling van positie als official toegestaan, maar leg de nieuwe geruilde situatie correctheidshalve wel altijd even voor aan de scheidsrechterscie., zodat (vooraf) bijgehouden kan worden wie aanwezig is bij welke wedstrijd;

-Bij elke internationale (club)wedstrijd incl. LIGA wedstrijden wordt de opstelling zoals opgenomen in het bulletin gevolgd. Indien de opgestelde scheidsrechter onverhoopt niet beschikbaar is, dan gaarne een spoed e-mail richten aan de scheidsrechterscie. waarna vanuit de scheidsrechterscie. een nieuwe opstelling in een gewijzigd bulletin zal volgen. Kortom: internationaal A.U.B. NIET onderling ruilen.   

Deze gedragslijn gaat in voor alle wedstrijden vanaf februari 2016. Eventueel reeds geruilde wedstrijden, waarvan ik iets heb mogen meekrijgen, kunnen pas doorgang vinden als er een gewijzigd internationaal Bulletin is verzonden. Neem derhalve voor de zekerheid contact op.

Volledigheidshalve geef ik nog mee dat contact en overleg met AIBA uitsluitend plaatsvindt door bondsdirecteur en/of Boris, contact met EUBC uitsluitend plaatsvindt door onze collega Rene Braad. 

Alvast dank voor jullie aandacht.

Sportieve groet,

Martin Jansen

nms scheidsr.cie.

GSM: 06 48498585