Website aangepast na oproep aan de leden

Na een oproep van vorige week aan de leden van de Nederlandse Boksbond is de (layout van de) website aangepast. De samenwerking met www.onzeclubwinkel.nl krijgt een aparte positie op de website, evenals het al dan niet Olympische selectienieuws. Verder is op voorstel van Ilona Lenten trainersinfo aan de keuzebalk toegevoegd. Daarin is opgenomen informatie over hoe een bokser lid kan worden van de Boksbond, de sportkeuring, scheidsrechters en juryleden, statuten/reglementen en wedstrijdformulieren. Al het nodige voor een trainer in één oogopslag. Op voorstel van Peter van de Pas worden in het vervolg de kampioenen vermeld, te beginnen met die van het seizoen 2014. Gerard Hartman verzoekt de indeling van AIBA compleet te maken met AOB, WSB en APB. Alle ontwikkelingen in de wereldbond komen dan beter tot hun recht en het nieuws wordt per sectie toegelicht. Met de webbouwer is de afspraak gemaakt dat over drie maanden, na een nieuwe oproep aan de leden van de Nederlandse boksbond, zal worden bekeken welke verbeteringen in verband met voortschrijdend inzicht gewenst zijn. Schroom niet en denk mee. De website kan er alleen maar beter van worden.
Hans de Bruijn