MET EEN KNIPOOG NAAR HET BOKSEN

De vechtsportcommissie (met een nog te benoemen zwaargewicht aan het hoofd) heeft ten doel uniforme regels te maken en aan te scherpen, bezien vanuit al de eerder genoemde aspecten. De gemeenten zullen alleen dan vergunningen verstrekken om gala’s door te laten gaan. De nationale overheid, in casu het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zou daarbij de regie in handen moeten nemen, zo luidt de belangrijkste uitkomst van het onderzoek over de (zelf)regulering.

Het woord boksen viel wel regelmatig op de drukbezochte conferentie in het stadhuis. En wel als voorbeeld. Daarbij werd meer dan eens gekeken naar de Verenigde Staten. Alle bestaande wereldboksbonden kunnen er ,hun ding’ blijven doen maar er ligt een structureel vangnet onder gereguleerd door de sport zelf alswel door de overheid. Anders gezegd iedereen moet zich houden aan de afgesproken voorwaarden voor het oefenen van hun sport, ook in gedrag. Het Amerikaans voorbeeld wordt in zekere zin, aangepast aan de Nederlandse cultuur en beleving, door de onderzoekers als uitgangspunt genomen.

De ringsporten kunnen met behoud van hun eigen identiteit maar wel volgens strakke uniforme richtlijnen doorgang vinden. In de huidige situatie is er geen controle op in de andere (vecht-)sporten, het is wildgroei en de onderlinge verdeeldheid maakt de situatie allen maar erger. Diverse instanties gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Met geweldsdelicten in Hoorn en Zijtaart tot gevolg waardoor pogingen vanuit gemeentelijke instanties werden ondernomen om evenementen in te perken en zelfs te verbieden. Ook de organisatoren van boksgala’s ondervonden het laatste jaar hinder hiervan omdat de regionale overheid geen verschil maakte óf moeilijk onderscheid kon aanbrengen.