Medische commissie weer voltallig

De medische commissie is weer voltallig.  De artsen Bas Pijnenburg en Ed van Wijk hebben na een constructief onderhoud, in aanwezigheid van het bestuur van de Nederlandse boksbond, afgesproken de uiteenlopende verschillen van inzicht en werkzaamheden met elkaar uit te spreken.
Tijdens de vergadering van de medische commissie in januari zal het bestuur dieper op allerlei zaken ingaan en met de commissieleden nieuwe afspraken maken.