Mededeling van de commissie WenE

Tijdens de voorjaarsvergadering is besloten om het NK-reglement te integreren in het algemeen wedstrijdreglement wat enige tijd in beslag neemt. Met het oog op mogelijke (!) reglementenwijziging op dit punt en de wens om een kwalitatief beter NK neer te zetten is reeds dit jaar besloten op de voorgestelde manier te selecteren. Dat is op voorhand kenbaar gemaakt via de website van de Nederlandse boksbond en heeft bovendien niet tot bezwaar en protesten geleid. Dus de organisatie heeft erop vertrouwd dat de deelnemers akkoord waren.

Zoals blijkt uit de oproep tot inschrijving van het NNK/ZNK als voorronden op het grote NK:

De beste twee boksers uit de A-klasse bij het NNK en het ZNK, de finalisten dus, zullen op uitnodiging doorstromen naar het NK, op 12 en 13 november in Rotterdam. In de B-klasse stromen alleen de kampioenen van de B-klasse bij de NNK en ZNK door naar het NK. De deelnemers aan de startersklasse (t/m zes wedstrijden), scholieren en cadetten doen niet mee. Voor deze klasse is deelname aan het NNK/ZNK het hoogst haalbare.

Ter toelichting: Om een kwalitatief sterker NK-toernooi neer te zetten is de WenE drie jaar geleden gestart met het organiseren van het NNK/ZNK als voorronden op het grote NK.
Er wordt getracht via de uitslagen van de voorronden de beste boksers van het toernooi rechtstreeks te plaatsen voor het eind toernooi. Als blijkt dat dit geen weergave is van de werkelijkheid heeft de W&E het recht via de bokspiramide een aantal uitnodigingen te doen uitgaan om zo te komen tot het sterkste programma.
Dat er boksers opstaan die niet hebben deelgenomen aan de voorronden heeft diverse redenen. Zoals daar zijn; eenling, blessure of buitenlandse verplichtingen van de Nederlandse selectie.

Met deze uitleg hoop ik als voorzitter van de WenE helder en transparant te zijn en de hier en daar ontstane onduidelijkheid weg te nemen.

Deze kwestie toont eens temeer aan dat het oprichten van een trainerscommissie waarvoor de bond al maandenlang kandidaten zoekt, van groot belang is. Vele van deze misverstanden zouden worden opgelost als een afgevaardigde van de trainerscommissie zich regelmatig aansluit bij de vergaderingen van de WenE.

Alex van Klooster
Voorzitter WenE