Mededeling inzake jurering van bokswedstrijden

De Nederlandse Boksbond informeert hierbij op instigatie van de scheidsrechterscommissie dat (ter voorkoming van onduidelijkheid) de jurering in alle officiële wedstrijden vanaf 15 jaar uitsluitend conform de AIBA scoringscriteria zal verlopen.

Deze criteria zijn (vrij vertaald vanuit het Engels) volgens de AIBA-reglementen (zie bijlage 1):

1. Aantal correcte treffers
2. Technische en tactische dominantie
3. Mate van vechtlust/competitiviteit
4. Aantal overtredingen van de regels.

Het (concept) wedstrijdreglement 2016 zoals dat nu nog te vinden is op de website zal hieraan t.z.t. aangepast worden.

Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de scheidsrechterscie. het initiatief heeft genomen tot het vrijwillig informeren van trainer/coaches, boksers en andere geïnteresseerden door middel van workshops over de gehanteerde (en gewijzigde) jurering in bokswedstrijden. Tijdens de workshops was ruimte om met elkaar in discussie te raken over deze (nieuwe) vorm van jureren alsmede over het (gewijzigde) beeld van een bokswedstrijd en de mogelijke invloed op het trainingsproces van deze jureringswijze. In verschillende districten zijn de workshops georganiseerd die open stonden voor inschrijvingen uit het gehele land. District Noord (initiatiefnemer: Johan Talens) was daarin het meest geslaagd qua aantal deelnemers. Nu voor de vrijwillige workshop op 30 oktober 2016 in Eindhoven helaas te weinig inschrijvingen hebben plaatsgevonden, is deze workshop (waarin ook het jeugdboksen nog eens zou worden behandeld voorafgaand aan de jeugddag) om begrijpelijke redenen geannuleerd.

Het kan zijn dat de meeste deelnemers en coaches inmiddels goed en volledig zijn geïnformeerd. Toch krijgt onze federatie zo nu en dan signalen dat de gewijzigde jurering niet goed wordt begrepen of dat nog steeds ten onrechte wordt uitgegaan van een jureringswijze zoals dat wel in het verleden heeft plaatsgevonden waarbij bijvoorbeeld uitsluitend het aantal treffers relevant waren. Kort en goed: dat is (zeker) niet langer het geval.

Voor wedstrijden tot 15 jaar heeft de boksbond -mede op grond van mogelijke medisch/ethische bezwaren van stoten tegen het hoofd van kinderen- besloten de 10 geboden van het jeugdboksen te volgen, waarbij de scheidsrechter meer de rol van spelbegeleider krijgt. De (voorheen ook interne) publicaties hierover zijn in verkorte versie volledigheidshalve opgenomen bij dit bericht.

Wij adviseren alle trainers/coaches, deelnemers en officials deze mededeling en de opgenomen bijlagen grondig door te nemen en eigen te maken.

Einde mededeling (3 bijlagen)

Downloaden (PDF, 631KB)

Downloaden (PDF, 31KB)

Downloaden (PDF, 45KB)