MEDEDELING BREDASE RING

De Bredase boksvereniging meldt dat het wedstrijdsecretariaat weer in handen is van ondergetekende Wim Dieckmann. Het correcte mailadres is in verband met de organisatie van wedstrijdavonden: wdieckmann@home.nl. met het daarbij behorende telefoonnummer 0610797782

Wim Dieckmann

(Boksvereniging ‘Bredase Ring’)