Luxemburg geschorst door AIBA

De Luxemburgse Boxing Federation is geschorst  wegens schendingen van de AIBA bepalingen t.a.v. vergaderingen/verkiezingen. Gedurende schorsing mogen de andere bonden geen wedstrijdcontacten hebben met officials, bokser of coaches. AIBA kent een strikte bepaling dat jaarlijkse ledenvergaderingen met agenda en verkiezingen van bestuursleden moeten worden gemeld en daarna moeten de notulen van AV, vertaald in het Engels naar AIBA worden gezonden.