Lodewijk Asscher opent op 7 november Week van Respect

De nationale Week van Respect wordt op 7 november geopend door Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 2006 hebben zo’n 3500 scholen en ruim 750.000 leerlingen meegedaan aan de Week van Respect. Vorig jaar hebben we een succesvolle pilot gedraaid met drie sportbonden: de KNZV, KNVB en de KNHB.
Dit jaar wordt deze actie uitgebreid om zo Sport & Respect nog veel duidelijker op de kaart zetten; door enerzijds in te spelen op lopende campagnes vanuit de bonden en op sportclubs en daarnaast e.g. topsporters in te zetten voor gastlessen / trainingen.
De Week van Respect zou bijvoorbeeld een mooi aanknopingspunt kunnen zijn om de al bestaande activiteiten vanuit de clubs bij de Nederlandse Boksbond zoals het initiatief “Naar een Veilig Sportklimaat”, extra onder de aandacht te brengen.
Vanuit de overkoepelende organisatie Respect Education Foundation wordt tevens inspiratiemateriaal ontwikkeld voor trainers en coaches om in de Week van Respect (en daarbuiten) extra aandacht te vragen voor Sportiviteit & Respect aan hun teamleden, dat gratis toegankelijk is voor geïnteresseerden.
De Week van Respect 2016 heeft dit jaar als thema #JIJ MAAKT HET VERSCHIL!
Respectvol met elkaar omgaan is natuurlijk iets voor iedere dag, maar 1 week per jaar in november staat RESPECT vol in de schijnwerpers. Dit jaar wordt deze Week mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW vanuit de gedachte dat ‘het niet uitmaakt wie of wat je bent, op school en op het sportveld is iedereen gelijk’.
BN-rs, politici, topsports, wethouders, burgemeester en betrokken Nederlanders doen mee aan de Week van Respect als Ambassadeur of Supporter, en geven een gastles op school of een training op een sportclub. Daarnaast is er gratis online lesmateriaal beschikbaar en worden er in het hele land activiteiten georganiseerd.
Het zou fantastisch zijn als de clubs van de Nederlandse Boksbond zich zouden willen aansluiten bij deze nationale Week van Respect. Hetgeen dat op veel verschillende manieren mogelijk is: van inspirerende gastsprekers als ambassadeurs, eigen initiatieven die in het kader van de Week van Respect worden georganiseerd, of een vermelding op de website van de Week van Respect.
Op onze website www.weekvanrespect.nl vind u meer informatie, maar u kunt ons ook altijd telefonisch bereiken.
We hopen op een positief bericht!
Jelke Morriën, Team Week van Respect

Keizersgracht 177
1077 DR Amsterdam
T 06-81 79 40 46
E jelke@respecteducation.me
W www.respecteducation.me