Koopmans vs Blanchard in de Wereld draait dóóóóór

Vergeet vooral zondagavond 14 juni niet naar de televisie te kijken. Andere tijden sport brengt het gevecht van regerend Europees kampioen Rudi Koopmans tegen Alex Blanchard op 15 november 1982 in herinnering, een van de grootste bokspartijen uit de vaderlandse geschiedenis. Beide hoofdpersonen praten er vrijmoedig over en Blanchard daagt zelfs Koopmans nog een keer uit maar de tegenwoordig in Brazilie wonende Fries zwijgt veelbetekenend. Zie bijgaand fragment uit de Wereld draait door.

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/339484