Knokken voor de Olympische toekomst van het boksen

Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond, bezoekt het congres van de AIBA in Dubai. Van zijn bevindingen doet hij hierbij verslag.

2017 WAS HET DROEVIGSTE JAAR VAN DE WERELDBOND OP DIVERSE FRONTEN

Ik zit tussen de voorzitters van Nepal en Nieuw Zeeland in als Franco Falcinelli het buitengewone congres opent. Na de welkomstspeeches van het organiserende Dubai en de roll call, waarmee wordt vastgesteld dat er genoeg stemgerechtigde landen zijn, barst het congres los, waarbij Falcinelli met zijn interim-president report openheid van zaken geeft over de gebeurtenissen in de afgelopen periode. 2017 was het moeilijkste en droevigste jaar van de AIBA op meerdere fronten.
Allereerst werd door onderzoek van het uitvoerend comite (EC) de deplorabele financiele staat van de AIBA duidelijk, waarvoor voormalige president Wu volledig verantwoordelijk wordt gehouden. Wu heeft teveel geld uitgegeven, onder meer voor juridische kwesties, maar is ook onverantwoorde verplichtingen namens AIBA aangegaan. De liquiditeit van de AIBA staat daarmee onder druk en er hebben zich grote schuldeisers, zoals Belkon, gemeld. Er zijn al de nodige maatregelen getroffen om de kosten, van bijvoorbeeld het hoofdkantoor, te verminderen. Het puissant rijke EC-lid Gafur Rakhimov heeft zich garant gesteld voor de miljoenenlening van Belkon.
De machtsstrijd die volgde, legde ook het ontbreken van een goed bestuur bloot. De president en zijn operationeel directeur hebben volgens Falcinelli teveel hun eigen gang kunnen gaan, zonder openheid van zaken te geven en verantwoording af te leggen aan het uitvoerend comite. Wu opereerde als een alleenheerser, ontsloeg te pas en onpas medewerkers en commissieleden als ze kritisch waren, en onderhandelde in het geheim met profkampioen Wladimir Klitschko over zijn opvolging. Overigens wordt snel duidelijk dat de door Wu verlangde benoeming als ‘Honorary President’ niet door de vergadering zal worden geaccepteerd.
Als klap op de vuurpijl heeft het IOC eind vorig jaar de AIBA nadrukkelijk gewaarschuwd om snel maatregelen te nemen om de toekomst van het Olympisch boksen niet in de waagschaal te zetten. Financieel moet orde op zaken worden gezet en als sanctie is de nabetaling van Rio teruggetrokken. Ook moet de AIBA het bestuur anders inrichten en de statuten aanpassen. Tijdens de vergadering worden er reglementen besproken die ervoor zorgen dat er meer verantwoordelijkheid bij het uitvoerend comite komt te liggen.
Het IOC verwacht daarnaast hervormingen die ervoor zorgen dat de AIBA een volwaardige Olympische bond blijft. De hervormingen betreffen de jurering, waarvoor de AIBA het BAR, op video gebaseerde analyse, op korte termijn wil invoeren die gebruikt kan worden bij protesten. Ook wordt het anti-dopingprogramma herzien om een schone sport te garanderen. Bij beide zaken zijn de EC-leden Canadees Fiacco en Argentijn Bisbal betrokken.
Sportdirecteur Kit McConnell spreekt namens het IOC de congres toe en benadrukt dat AIBA en IOC partners zijn. McConell heeft waardering voor de olympische inbreng van het boksen, maar heeft zorgen over de governance en financien. Andere belangrijke zaken voor het IOC zijn jeugdparticipatie, vernieuwing en events op stedelijke plekken. Ook moeten er meer damesboksers op de Olympische Spelen komen. Dat is de reden dat het IOC het aantal gewichtsklassen op de aankomende Olympische Spelen heeft verminderd van 10 naar 8 bij de heren en bij de dames heeft uitgebreid van 3 naar 5. Falcinelli en Fiacco doen een klemmend beroep op het IOC om het aantal gewichtsklassen bij de heren gelijk te houden en een geleidelijke toename damesboksers en afname heren boksers te zorgen.
Tot slot staat de interim-president Falcinelli nogmaals stil bij het rijke verleden van het Olympisch boksen en de geweldige kampioenen die daaruit voortgekomen zijn. Boksen is een inspirerende sport voor iedereen. Veel wereldleiders hebben boksen gebruikt als metafoor voor hun strijd, zoals Mandela, Trump en Macron. Boksen verdient daarom een mooie toekomst. Dat moet alleen wel met een gezamenlijke teampresentatie voor elkaar worden gebokst en helaas zal Falcinelli daar geen onderdeel meer van zijn. Om priveredenen maakt hij plaats voor de langst zittende EC-functionaris, de Oezbeek Rakhimov, die tijdelijk de honneurs gaat waarnemen en ervoor moet zorgen dat AIBA met trots weer terugkomt in 2018!