Kees vd Sluijs toegevoegd aan (interim) scheidsrechtercie

Bondsbestuur besluit Kees van Sluijs toe te voegen aan de (interim) scheidsrechterscie.

Het bondsbestuur heeft na inventarisatie van de ingekomen sollicitaties gemeend er goed aan te doen om per 1 maart 2016 Kees van Sluijs direct toe te voegen aan de (interim) scheidsrechterscie. NBB die tot op heden bestond uit Martin Jansen en adviseur Rene Braad.

Kees zal zich in eerste instantie bezig houden met de communicatie over de opstellingen van de scheidsrechters bij wedstrijden en de verzorging van het wedstrijdbulletin.

Het bondsbestuur verwacht binnen afzienbare tijd nadere informatie te kunnen verstrekken over de formele statusomzetting van de interim scheidsrechterscie naar een definitieve scheidsrechterscie., haar commissieleden en taakverdeling.

Martin Jansen

Gsm: + 31 (0)6 48 49 85 85