Jubilarissen voor het voetlicht op de ALV van 20 juni

,Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.’ Met deze spreuk in gedachten heeft het bestuur van de Nederlandse boksbond een nieuw initiatief genomen. Bijna geen landelijke organisatie is zo rijk aan leden met een staat van dienst van 50 of 25 jaar als de NBB. In het kader van allerlei verfrissende maatregelen worden deze jubilarissen niet vergeten. Zij krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op zaterdagmorgen 20 juni in het zalencentrum De Hommel Utrecht, zullen worden toegesproken door voorzitter Boris van der Vorst en op een aparte manier worden bedankt en gehuldigd. Voor wie de bokssport zo lang hetzij actief, hetzij passief een warm hart toedraagt moet iets gedaan worden. Die traditie werd tot 2005 in ere gehouden, daarna niet meer en de 20ste juni wordt er weer een begin mee gemaakt. Gehoopt wordt op de aanwezigheid van velen. De ALV mag best een reunie van oude bekenden worden. Niemand zal er spijt van hebben.

Jubilarissen Boksbond per 1 juni 2015