Inspirerende bestuurssessie over beleid tot 2020

Duik niet weg voor de problemen en verrijk je met ideeën die aansluiten bij nieuwe (deels maatschappelijke) ontwikkelingen in de sport. Dat was de inzet van een overleg met het bestuur van de Nederlandse boksbond op sportcentrum Papendal met gastspreker Gert-Jan Lammers, directeur van Rotterdam sportsupport (thema: de nieuwe rol en functie van sportbonden- en verenigingen. ,,Veranderen is van levensbelang’) en met Jasper Sluijs van het adviesbureau Andersson Elffers Felix – jurist maar ook een wedstrijdbokser. Zij hielden inspirerende inleidingen. Ook Francesco Wessels, prestatiemanager van NOCNSF, gaf zijn uitvoerige mening over de verbeterde aanpak van de topsport in het boksen.

Uitgebreid werd aandacht besteed aan het inventariseren van allerlei aspecten waaraan de Missie en de Visie – strategie van de Nederlandse boksbond tot het jaar 2020 moet voldoen. Ook de vele maatschappelijke effecten van de sport, en van het boksen in het bijzonder, zullen worden meegenomen in een eerste voorstel. Dat zal worden uitgewerkt door Jasper Sluijs en wordt verder toegelicht in een volgende vergadering. Het vrijwel complete bestuur heeft de bijeenkomst als zeer positief ervaren.

De Nederlandse boksbond wil, mede gelet op de samenwerking met NOC*NSF, een Missie en Visie beleid uitstippelen met doelstellingen die moeten worden vastgesteld voor na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Eigenlijk voor de hele periode van vier jaren daarna. Het perspectief voor de middenlange periode moet zichtbaar worden. Bedoeld wordt dan niet alleen de topsport maar ook een verbeterde structuur in het wedstrijdboksen, de aanpak van de jeugd, de graduatie-examens, het businessboksen en het veteranenboksen. Allemaal initiatieven die in een breed kader geplaatst moeten worden.

Deze sessie werd gecombineerd met een centrale training van de a-selectie onder leiding van bondscoach Hennie van Bemmel waaraan voorzitter Boris van der Vorst, Alex van Klooster en Jasper Sluijs enthousiast meededen. De leden van de bond zullen uiteraard worden geïnformeerd over het vervolggesprek.

Hans de Bruijn

 

 Overleg Papendal2