INSPECTIERONDE VAN EUBC EIND JUNI

Een Nederlandse delegatie heeft een bezoek gebracht aan de nieuwe voorzitter Franco Falcinelli van de European Boxing Confederation (EUBC) in Italie om de laatste zaken te regelen voor de organisatie van de European Youth Boxing Championships van 12 t/m 17 augustus in het Topsportcentrum. De tevredenheid over de stand van zaken werd over en weer vastgesteld en tevens werd aangegeven dat de Israëlische supervisor Yakov Ragomov en de Italiaanse competitie-manager Alexandr Egorov eind juni een inspectieronde in Rotterdam zullen komen afleggen, hetgeen te doen gebruikelijk is voor een groot internationaal evenement. Inmiddels zijn alle Europese federaties aangeschreven om mee te doen en ook op de vernieuwde website van de EUBC is melding gemaakt van het EYBC Rotterdam 2013 met het daarbij behorende inschrijfformulier.

De afvaardiging bestond uit Hans Zoethoutmaar en Diana Schultz namens Rotterdam Topsport en gedelegeerd bestuurder Chris Moerkerken en toernooi-directeur Hans de Bruijn namens de Nederlandse boksbond. Dit bezoek werd tevens benut om kennis te maken met Franco Falcinelli, die eind vorig jaar de Fransman Furgoni vrij plotseling moest vervangen. Het is de bedoeling dat de prominente inwoner van Assissi deze functie voorlopig voor de periode van twee jaar blijft bekleden. Uitvoerig werd stilgestaan bij de indeling van het dagelijkse wedstrijdschema tijdens het tweede grote prestige-evenement van de Nederlandse boksbond in de 102 jarige geschiedenis. De discussie ging over twee of drie dagelijkse sessies na de openingsdag. Net als bij het EK voor vrouwen in 2011 wordt voorlopig uitgegaan van drie dagelijkse sessies, mits goede afspraken hierover kunnen worden gemaakt met de hotels. Ook werd gesproken over de dagelijkse beschikbaarheid van een ambulance waartoe volgens de overeenkomst een verplichting bestaat. Vanwege de ligging van drie ziekenhuizen in de onmiddellijke nabijheid van het Topsportcentrum werd verzocht aan de medische commissie van de EUBC om dispensatie te verlenen indien de schriftelijke garantie wordt gegeven dat binnen vijf minuten een ambulance voor de deur staat. Toch ook weer een aandachtspunt waren de benodigde boksringen. Een jaar voor de Olympische Spelen in Londen heeft de wereldboksbond (AIBA) vastgesteld dat in het vervolg alleen AIBA goedgekeurde boksringen gebruikt mogen worden die voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Anders gezegd: de wedstrijdruimte binnen de touwen blijft hetzelfde maar buiten de touwen moet een afstand van een meter in alle hoeken worden aangehouden. Deze nieuwe boksringen zijn nog nauwelijks in productie. Het NOCNSF heeft een deel van het probleem opgelost door toe te zeggen een nieuw exemplaar te zullen bestellen, na de officiële benoeming van een buitenlandse bondscoach in Nederland. Maar omdat het programma in twee boksringen moet worden afgewerkt wil de organisatie gebruik maken van de ook betrekkelijk nieuwe boksring van het Topsportcentrum, die eveneens door een erkende AIBA-bouwer drie jaar geleden is afgeleverd. De afstand buiten de touwen bedraagt echter geen meter maar slechts zeventig centimeter. Er is verzocht om net als bij het EK vrouwen dispensatie te verlenen.

Hans de Bruijn

Toernooidirecteur EYBC 2013