Inschrijven ZNK & NNK – Laatste herinnering!

Inschrijven kan nog tot 15 september!

Gebruik het inschrijfformulier dat aan alle clubs is gestuurd, inclusief opgave van de records van deelnemende boksers!

Denk er aan dat uw vereniging aan alle financiële verplichtingen aan de Boksbond moet hebben voldaan om deel te kunnen nemen.

Desgewenst kunt u nog een formulier aanvragen bij directeur@boksen.nl