Informatie NBB bestuur over scheidsrechterszaken

 

De afgelopen weken bent U al kort geïnformeerd omtrent het plotselinge en voortijdige terugtreden van de Sch/J commissie.

Het NBB bestuur heeft voor 2016 de doelstelling om ons scheidsrechterscorps kwalitatief verder te versterken. Dit kan plaatsvinden door o.a. toepassing van een “ranking systeem”, verplichte applicaties en periodieke beoordeling en evaluatie van prestaties van ons scheidsrechterskorps.

Totdat een definitieve nieuwe commissie wordt geïnstalleerd heeft het hoofdbestuur een noodmaatregel getroffen en een interim commissie ingesteld heden bestaande uit Rene Braad en Martin Jansen. Het bestuur is beiden erkentelijk dat ze deze lastige taak, net voor aanvang van het “Kerst boks gala”, enthousiast op zich hebben genomen.

De komende scheidsrechtersdag (20 februari 2016) zal het bestuur verantwoording afleggen omtrent het door haar gevoerde beleid, en worden volgende stappen gezet om een nieuwe commissie te vormen.

Daarnaast is er op die dag ruimte om discussie te voeren over de beleidsvoornemens van het bestuur uit te voeren door de (interim) commissie.

Het NBB bestuur spreekt zijn dank uit voor het vele werk dat is verzet door de teruggetreden Sch/J commissieleden. Wij hopen in de toekomst weer gebruik te kunnen maken van hun inzet en deskundigheid.

Voor de komende periode kunt U zich voor lopende zaken richten tot de interim commissie leden, te weten Martin Jansen en Rene Braad met de volgende contactinformatie:

E-mail:

martinjansen3120@gmail.com

rbraad@tapwacht.nl

Tel:

0648498585 (MJ)

0653706820 (RB)

 

Namens het Bestuur,

Ronald Blom