Info voor ALV: Reglementen moeten strenger nageleefd worden

Net als vorig jaar zal voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Alex van Klooster van de commissie WenE.  

Sanctiebeleid volgt op niet naleven van reglementen

Terugkijkend op 2015 kan ik zeggen dat het een bewogen jaar is geweest voor W&E cie.

We zijn begonnen dit jaar met het invoeren van een centraal geregelde jaarkeuring, deze zal op zaterdag 16 januari 2016 weer plaats vinden op diverse locaties in het land.

De sparringdagen zijn in ere hersteld met een draaiboek over een verloop van deze dagen. We hebben een NNK/ZNK achter de rug waar we met gemengde gevoelens op terug kijken. Op zich een kwalitatief mooi toernooi maar het aantal deelnemers viel erg tegen dit jaar. Een echte oorzaak hiervoor hebben we nog niet kunnen vinden. Op naar het NK en het grootse Kerstboksgala in AHOY op 21 december.

 

Het sanctioneren van boksers, trainers en verenigingen die zich niet aan de reglementen houden die wij gezamenlijk overeen gekomen zijn heeft tot een aantal vragen geleid die wij naar eer en geween hebben beantwoord aan de vraagstellers.

Mede hierdoor hebben we besloten om met ingang van 2016 deze reglementen stikt te gaan hanteren en het sanctie beleid aan te halen en te handhaven, dit geldt zeker ook voor de zogenaamde clubwedstrijden.

Op een aantal plaatsen zullen we waar nodig de reglementen hierop herzien of repareren.

Belangrijk is dat iedereen zich verdiept in de reglementen en hiernaar gaat leven om zo de sport nog gezonder te maken dan dat deze op dit moment al is.

Als voorbeeld een paar simpele afspraken:

* boksers en trainers correct gekleed in en aan de ring, trainers voorzien van een trainersbatch. Boksers voorzien van de juiste kleur tenue en boksschoenen.

* afmelden voor een (club)wedstrijd alleen geldig met medische verklaring, of goede persoonlijke reden.

 

Met 2016 in het vooruitzicht is het de bedoeling dat er meer georganiseerd gaat worden door de bond, districten en verenigingen.

We trappen 2016 af met de landelijke Nationale Boksdag, gevolgd door de centrale jaarkeuring welke per district zal worden opgezet. Myra Vergouwe is projectleider van het project jaarkeuring 2016.

Verder staan er een aantal sparringsevenmenten op stapel en komen de aspiranten dagen weer teug op de kalender.

Uiteraard gaan we veel aandacht besteden aan de gradueringsexamens.

Verder heeft de W&E als speerpunt de District commissies dichter bij de verenigingen brengen. Zij kunnen op alle vlakken assistentie verlenen bij vragen en het organiseren van wedstrijden en evenementen in de ruimste zin van het wordt.

 

Met vriendelijke groet,

Alex van Klooster, voorzitter WenE