INFO voor ALV: Clubcontributie wordt verlaagd

Net als vorig jaar zal voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van penningmeester Rob van de Watering.

Bestuur komt tegemoet aan bezwaar van te hoge clubcontributie

Regelmatig beluisteren we onvrede over de hoogte van de clubcontributie. Vooral kleinere verenigingen zonder wedstrijdboksers vinden de contributie te hoog. Het bestuur wil aan de bezwaren tegemoet komen met het voorstel om de clubcontributie te verlagen van € 850 naar € 700 per jaar. Ook wordt voorgesteld om twee tarieven te verlagen, namelijk de afdracht voor een wedstrijdaanvraag respectievelijk de kosten van een licentie voor startende wedstrijdboksers. Tegenover deze verlagingen zou een verhoging moeten staan van de kosten van een trainerslicentie, van € 60 naar € 100. Hiermee beogen we het verlies aan contributie-inkomsten deels op te vangen, maar dan hebben we nog steeds een financieel probleem op te lossen. Zie de begroting 2016: de totale jaarinkomsten zijn onvoldoende om de continuïteit van een nationale sportbond op langere termijn te waarborgen. En de situatie wordt er met een verlaging van de jaarcontributie natuurlijk niet gezonder op. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar aanvullende jaarlijkse inkomsten voor de Boksbond, bijvoorbeeld uit het Optisport-project en het Kerstgala in Ahoy. En het mag duidelijk zijn dat verdere verlaging van de clubcontributie uitsluitend verantwoord zal zijn als de Boksbond erin slaagt om voor 2016 en volgende jaren structurele extra inkomsten te verwerven. Het bestuur roept de leden op om mee te denken over de financiële situatie. De Boksbond raakt naar onze mening in een positieve flow en het is belangrijk om mooie verdere ontwikkelingen mogelijk te maken door een financieel gezonde huishouding.

De beslissing over de jaarcontributie is aan de ALV. Kom ook op zaterdag 21 november a.s. en beslis mee over dit belangrijke bestuursvoorstel! Namens het bestuur van de Boksbond,