INFO voor ALV: Beoogd wordt snellere doorgroei

Net als vorig jaar zal voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Tom de Raad van de scheidsrechterscommissie.

Beoogd wordt een snellere doorgroei

Dit seizoen bestond uit de commissieleden; Kees van Sluijs, Frans van Hak en Tom de Raad. De commissie kwam 4 keer bij elkaar om over belangrijke agendapunten te praten.  Daarnaast was er wekelijks veelvuldig telefonisch contact.

Ons scheidsrechterkorps;

Wij begonnen het seizoen met 12 scheidsrechters en 10 juryleden. Onder deze 10 juryleden bevonden zich 5 aankomende scheidsrechters die ,onder begeleiding van een leercoach, een twintigtal wedstrijden in de ring moesten leiden.

Deze 5 scheidsrechters , de heren Joe Bronya, Martin Jansen, Samson Enjinna , Lucien Ceder en Bas Duchenne haalden voor dit praktijkgedeelte een ruime voldoende.

Het NBB diploma Scheidsrechter /jurylid werd hen tijdens de Scheidsrechtersdag op 24 jan.2015 uitgereikt.

De heren Rocky El Falah en Umut Bulut dienden nog een herkansing te doen voor hun scheidsrechterpraktijk examen. Genoemde mannen hadden zich bij de vele sparrings-dagen goed voorbereid en hun examen , tijdens het White Collar evenement op zaterdag 28 maart, ging hen dan ook goed af.

Zij slaagden voor hun praktijkgedeelte en dienen nu 20 partijen in de ring te leiden alvorens ook zij gediplomeerd worden.

Onze enige dame in ons midden, Rachell Ritfeld, slaagde jammer genoeg niet voor haar scheidsrechtertheorie-examen. Zij gaat ongetwijfeld dit in het komende seizoen weer oppakken.

Scholing van onze scheidsrechters:

In juli 2014 deed zich de mogelijkheid voor in te schrijven  voor deelname aan een bijzondere AIBA cursus in Assisi (Italy).

Scheidsrechters zouden hier opgeleid worden om,  naast de amateursectie (Aiba Open Boxing), ook te kunnen functioneren bij APB (Aiba Pro Boxing) en WSB (World serie of Boxing) evenementen.

Drie van onze AIBA gecertificeerde sr’s hebben zich hiervoor ingeschreven.

Rene Braad en Cem Dunar werden, om onduidelijke redenen, niet toegelaten tot  de cursus.  Kees van Sluijs heeft de cursus wel gevolgd echter is hiervoor niet geslaagd.

 

In oktober 2014 hebben 3 van onze sr’s deelgenomen aan een AIBA 1* cursus. Deze cursus werd in nauwe samenwerking met de Duitse BoksBond in Zuid-Duitsland georganiseerd.  Eric van den Heuvel en Costa Papadopoulus slaagden hiervoor, Abdel Bolghiran jammer genoeg niet.

Scheidsrechtersdag 2015:

Op zaterdag 24 januari kwamen wij in zalencentrum De Hommel in Utrecht bij elkaar.

Er waren , mede door de gladheid, wat mensen vertraagd doch het was verheugend te zien dat iedereen er was. Na de jaarvergadering heeft Medcom-arts  Ed van Wijk een interessante lezing gegeven over het onderwerp Bloedhygiëne. De dag werd afgesloten met een praktijk gedeelte in de mooie accommodatie van trainer Igmar Verbon.

Enige statistieken;

Dit seizoen waren onze scheidsrechters op   31 nationale organisaties aanwezig. Het afgelopen seizoen konden wij 12  keer een scheidsrechter afvaardigen naar een internationaal toernooi.

Visie voor het komende seizoen:

De SR/J-cie zal zich het komende seizoen , bij het afvaardigen van scheidsrechters naar de grotere internationale toernooien, concentreren op een beperkt aantal sr’s.

Als AIBA 1* scheidsrechter gaan wij uit naar Rene Braad, voor de AIBA 2* scheidsrechter is dit Cem Dunar.

Door deze scheidsrechters frequenter uit te sturen beogen wij een snellere ontwikkeling en doorgroei.  Ook zal er van een mogelijke herkenning bij de AIBA sprake kunnen zijn, hetgeen weer tot uitnodigingen kan leiden.

De SR/J-cie zal, in nauw overleg met Medcom-arts Ed van Wijk, een plan uitwerken om tot een periodieke medische keuring van ons scheidsrechterskorps te komen.

Een punt van aandacht vormt nog steeds het (niet) werken met de boxpointer. Op de grotere internationale toernooien, zeker de AIBA toernooien,  wordt nog steeds met de boxpointer gewerkt.

De NBB heeft  twee gemodificeerde machines ( eigendom boksbond en District Oost) tot haar beschikking. Op het NK wordt weer overgegaan tot het gebruik van de boxpointer.