In de schijnwerpers: ….warming-up….cooling-down….

Hoewel onze lijven uitgerust zijn om bewegingsactiviteiten maximaal uit te kunnen voeren, doen ze eigenlijk maar één ding het allerliefst: helemaal NIETS.

Luiheid? Nee, bewegingsschuwte is een karaktertrek.

Nietsdoen heeft een oeroude functie. Alle levende wezens hebben voedsel nodig. Uitzonderingen daargelaten, zoals  bijvoorbeeld planten en koraalfauna, moet de rest er op uit om aan z’n calorieën te komen. Zoals we weten hebben we die voedingsstoffen nodig om ons systeem in vorm te houden. De vorm die nodig is om te overleven. Een prooidier gebruikt het gros van z’n energie om buiten het bereik van roofdieren te blijven; het roofdier om datzelfde prooidier als maaltijd te kunnen bemachtigen. Dat weg- en narennen kost enorm veel energie. Met alleen voeding kom je d’r dan ook niet mee weg. Je hebt ook rust nodig, veel rust. Als voorbeeld neem ik de grote kat die ook wel de koning der dieren genoemd word, juist ja, de leeuw. Met een volle maag doet Zijne Hoogheid de rest van de dag niets anders dan luieren, zo’n 20 uur per etmaal.

Zoals gezegd niet uit luiheid. De combinatie voeding-rust is een onbewuste voorbereiding op de komende jacht. Z’n inspanningsmomenten zijn dan ook voornamelijk gericht op het verwezenlijken van dát doel.

Wat dat te maken heeft met de titel van dit stuk? Wanneer roofdieren op jacht gaan gebeurt dat niet ineens. Ze rekken en strekken zich, draven wat rond en stellen zich in op wat er komen gaat. Ze stellen hun focus als het ware scherp. De prooi wordt vastgesteld en niet meer uit het oog verloren, wat er ook gebeurt. Warming-up optima forma!

Wat ons sporters betreft snappen we allemaal wel dat een fysieke voorbereiding op de komende inspanningen nodig zijn. Ons lichaam moet in staat van paraatheid gebracht worden; de kans op blessures geminimaliseerd (een blessure in ‘t dierenrijk loopt vaak slecht, zo niet dodelijk, af!).

Maar een ander, niet minder belangrijk aspect van de warming-up is het GEESTELIJK voorbereiden op de komende lichamelijke belasting. Gedachtenloos rondjes rennen of opdrukken enz. is maar 50 % van die voorbereiding. Die andere 50 % dient zich in je hoofd af te spelen. FOCUSSEN op hetgeen je te wachten staat. Je MENTAAL instellen, zodat je je, net als een roofdier, voor de volle 100 % kunt richten op je doel.

De cooling-down heeft, afgezien van het fysiek ‘terugbrengen’ van je lichaamsfuncties naar het normaal gangbare ritme, eigenlijk eenzelfde functie. Het geleidelijk loslaten van je trainingsmodus en je weer richten op je dagelijkse routine.

Met dit stukje hoop ik wat meerwaarde toe te kunnen voegen aan de begrippen warming-up en cooling-down. Of je d’r wat mee doet is je vrije keuze, maar de moeite van ‘t proberen zeker waard!

Geert Gielissen.