HOOFDZAKEN UIT LAATSTE VERGADERING HOOFDBESTUUR

Tijdens de laatste vergadering van het hoofdbestuur op dinsdag 25 juni in het Huis van de Sport Nieuwegein zijn de volgende zaken behandeld:
· Nogmaals wordt met klem een beroep gedaan op de aangesloten verenigingen om de ledenlijsten in te sturen. De districtsvertegenwoordigers in het hoofdbestuur zullen actie daartoe ondernemen.
· TD Louis Wijdenbosch werkt voor 1 augustus een beleidsplan uit.
· Voorzitter Boris van der Vorst en het nieuwe bestuurslid Ronald Blom hebben oriënterend gesproken met sportmarketingbureau Prosport over een vorm van samenwerking.
· Het format voor een nieuwsbrief is klaar. Daarin worden de bestuursbesluiten nader uitgewerkt. De eerste versie wordt aan de leden van de boksbond verspreid voor het EYBC 2013.
· De nieuwe scheidsrechterscommissie bestaat uit voorzitter Tom de Raad, secretaris Frans Hak en bestuurslid Kees van der Sluijs.
· Op voorstel van de scheidsrechterscommissie is een supervisor toegevoegd aan de R en J´s bij bokswedstrijden. De organisator dient ook hem een vergoeding van 75 euro uit te betalen.
· De vergoeding voor de ringartsen wordt vastgesteld op 150euro per wedstrijd inclusief de keuring.
· Het bestuur heeft vier VIP-tafels aangekocht bij het EYBC 2013, waarvan er twee ter beschikking worden gesteld aan genodigden van de districten.

De volledige notulen zullen later worden verspreid.

Hans de Bruijn