Deel 6: Holland-toernooi nieuwe uitdaging voor Boksbond

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van event-manager Hans de Bruijn 

Deel 6: Holland-toernooi nieuwe uitdaging voor Boksbond

Het ambitieniveau van de Nederlandse Boksbond om te kandideren voor internationale kampioenschappen is hoog, zoals inmiddels bekend. Iets wat in 100 jaar niet was gebeurd, werd in 2011 aangepakt. Nederland organiseerde voor het eerst het EK dames in Rotterdam en daarna, in 2013, het EK jeugd. Twee projecten die succesvol verliepen met dank aan Rotterdam Topsport en de vele vrijwilligers die belangeloos meehielpen. De boksbond liet zien waar we met z’n allen toe in staat zijn. Hulde!

Inmiddels staat al weer een nieuwe project op stapel. Het zou logisch zijn als Nederland zou kandideren voor het EK heren, twee keer zo groot als het EK dames. Maar dat is uit financiële overwegingen geen haalbare kant, anders gezegd te riskant voor een kleine Olympische organisatie. Dat is het best te illustreren met een voorbeeld: er moet alleen een bedrag van 60.000 euro aan entrance-fee worden neergeteld om het EK heren te mogen organiseren. Het bestuur heeft na intensief lobbywerk van voorzitter Boris van der Vorst daarom besloten om met het oog op het goede presteren van Nouchka Fontijn zich opnieuw in te zetten voor het binnenhalen van de organisatie van het EK dames 2016. Dat moet in periode eind oktober, begin november plaatsvinden – dus kort na de Olympische Spelen in Rio. Nouchka heeft haar fiat gegeven en bondscoach Hennie van Bemmel ziet in verband met de opbouw van de damespiramide op Papendal ook veel perspectief in de uitdaging.

De begroting van het EK dames ligt inmiddels bij Rotterdam Topsport, voor een bevestiging om mee te subsidiëren, adviseur Maarten van Koolwijk verzorgt de aanvraag bij het ministerie VWS en daarna moet het bestuur van de NBB definitief instemmen met de kandidatuur. Daarna is de EUBC (Europese afdeling van de wereldbond AIBA) voornemens eind juli de toewijzing te doen. Hopen maar dus.

De Nederlandse boksbond zou de Nederlandse boksbond niet zijn als de positieve ontwikkelingen bij de heren (Peter Mullenberg, Enrico Lacruz, Max van der Pas, Wouter Djokic, Roy Korving en anderen) over het hoofd zou worden gezien. Er is voorzichtig geopperd het succesvolle project van vroeger, het prestigieuze Holland-toernooi met buitenlandse deelnemers, nieuw leven in te blazen. Dat wordt een kostbare operatie maar een onderzoek naar de haalbaarheid waard. Nog inspirerender is om niet altijd in het buitenland moeten boksen en af en toe de kans te krijgen om in een echte competitie te tonen aan het thuisfront wat presteren op niveau inhoudt. Het moet ook eens een keer om ,,het eggie’’ in eigen land gaan. De passie moet van dichtbij tot haar recht komen. Bovendien laat je als bond zien Het is goed waar iedereen mee bezig is maar nogmaals: het idee is pril, het is nog lang niet zover.

Verder heeft voorzitter Marco Dupersoy van de Aruba Boxing Association naar de belangstelling geïnformeerd van een Nederlandse afvaardiging om deel te nemen aan de koninkrijkspelen voor boksers uit Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Suriname. Dat kan ook een interessant project voor 2016 zijn.

Hans de Bruijn

Event-manager