Info voor ALV: : Grote belangstelling voor de opleidingen

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Rene Braad van de commissie opleidingen.

Deel 1:  Grote belangstelling voor de opleidingen

Tijdens de ALV zal er vanuit de commissie opleidingen en presentatie worden verzorgd met de navolgende agendapunten.

  • Opleidingenzaken Nederlandse Boksbond/NOC*NSF/AIBA/EUBC
  • Applicaties voor scheidsrechters/juryleden en trainer/coaches
  • Ontwikkelingen
  • Status voordracht AIBA certificering
  • Projecten Optisport, ParkinsonNet, White Collar Boxing

De commissie opleidingen ervaart een enorme populariteit van onze sport door de grote belangstelling voor onze opleidingen en de verschillende projecten. Tijdens het NK zullen een aantal Optisport boksers die inmiddels 12 weken aan het trainen zijn hun examen doen voor bokschallenge 1. Deze sporters zullen uit handen van voorzitter Boris van der Vorst en een nog niet nader te noemen prominente gast hun diploma ontvangen. Ook zullen zij aansluitend worden uitgenodigd om het NK bij te wonen en te genieten van onze boksers.

Voor de aankomende assistent trainer/coach opleiding waarvoor wij begin 2016 een intest voor zullen verzorgen hebben nu al bijna 100 geïnteresseerde zich laten (voor)registreren.

Door de lobby met betrekking tot certificering van onze opleidingen worden de internationale banden met AIBA aangehaald. Dit gebeurt vanuit de commissie opleidingen en vanuit ons hoofdbestuur. Op de ALV zullen wij hier uitgebreid op terugkomen en een ieder hierover optimaal informeren.

René Braad

Voorzitter cie. opleidingen