Goed nieuws: minister Schippers reikt de sport de helpende hand

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten NOC*NSF voor 2015 een overbruggingssubsidie van 4 miljoen te verlenen. Dit om de verminderde afdracht van De Lotto aan NOC*NSF te compenseren.

Dit is vooral goed nieuws omdat we daarmee ondanks de nog steeds noodzakelijke bezuinigingen en het wederom aanspreken van onze reserves, toch middelen kunnen inzetten voor de noodzakelijke versterking van onze sector.

Vandaar de reactie van Gerard Dielessen in de pers: “Minister Edith Schippers helpt de sport hiermee enorm om door het lastige jaar 2015 heen te komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat door het samengaan van De Lotto en de Staatsloterij de inkomsten voor de sport in de toekomst weer zullen stijgen. We hebben de afgelopen jaren binnen de sport zelf door stevig te bezuinigen en door van onze reserves in te zetten, de uitvoering van de Sportagenda veilig kunnen stellen, Voor 2015 zou zonder de hulp van minister Schippers echter wel een groot probleem zijn ontstaan. We stellen het besluit van de minister om de sport door dit moeilijke jaar heen te helpen dan ook zeer op prijs.”

Met deze subsidie maakt VWS met name de uitvoering van de meerjarige “Road to Rio” mogelijk en faciliteert hiermee de noodzakelijke transitie van de sport(organisaties). De subsidie levert ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van eigen topsportactiviteiten binnen sporten die niet binnen de topsport-focus van de Top 10 Ambitie vallen.

Dinsdag 18 november ’14 zal de minister haar besluit toelichten in de Tweede Kamer tijdens de VWS-begrotingsbehandeling. Vooruitlopend daarop heeft de minister de kamer een brief geschreven met vele onderwerpen voor die VWS brede begrotingsbehandeling.

Het tekst fragment over de 4 miljoen uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer:
“Tijdens het AO Sportbeleid dd 2 juli 2014 heeft uw Kamer gevraagd om de financiële positie van de sport te beschouwen in het licht van de vermindering afdrachten van De Lotto aan NOC*NSF.

Om de afdrachten oa aan de sport voor de toekomst veilig te stellen dan wel te vergroten zijn de De Lotto en de Staatsloterij een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor samenwerking. Over deze mogelijke samenwerking wordt u binnenkort geïnformeerd door de staatssecretaris van Financiën. Vooruitlopend op uitkomsten hiervan heb ik besloten een overbruggingssubsidie voor het jaar 2015 te verlenen aan NOC*NSF van 4 mln om een acuut financieringsprobleem voor dat jaar op te vangen.

Met deze subsidie maak ik de uitvoering van de meerjarige topsportagenda 2012-2016 (“Road to Rio”) verder mogelijk door tijdelijk afnemende afdrachten te compenseren. Tevens faciliteer ik hiermee de noodzakelijke transitie van de sport(organisaties). Daarnaast biedt dit basis voor investeringen in topsportontwikkeling voor sporten die momenteel buiten de huidige topsport-focus van NOC*NSF (Top 10 Ambitie) vallen. De financiële effecten hiervan voor de begroting 2015 zullen worden verwerkt in de eerste suppletoire wet van het komende jaar.”