Geslaagde scheidsrechtersdag in Utrecht

Zaterdag 20 februari is op uitnodiging van interim scheidsrechterscie., Martin Jansen en René Braad de traditionele jaarlijkse scheidsrechters dag gehouden bij het congrescentrum NDC den Hommel in Utrecht.

Tijdens het ochtendprogramma werd er teruggekeken op 2015 en werden de doelstelling voor 2016 toegelicht. Door de aanwezigheid van portefeuillehouder en hoofdbestuurslid Ronald Blom werd de missie en visie van het hoofdbestuur toegelicht. Verder werd er een oproep gedaan tot kandidaatstelling voor de nieuwe scheidsrechterscie. Geïnteresseerde kunnen dit voor 1 maart aangegeven bij ons hoofbestuur.

Het middagprogramma werd volledig besteed aan applicatie en werd het NK van 2015 geëvalueerd. Naast het gezamenlijk beoordelen van wedstrijden was er ruimte voor intervisie en werden de wedstrijdreglementen verder uitgediept.

Het team kan terugkijken op een uiterst geslaagde scheidsrechtersdag en binnenkort zullen wij met een aantal initiatieven komen welke zullen bijdrage aan de verdere professionalisering van ons korps.

René Braad