GEEN EU-KAMPIOENSCHAP IN 2014

De Nederlandse Boksbond zal zich helaas niet kandidaat stellen voor de organisatie van de EU-kampioenschappen voor vrouwen in 2014. De oorzaak is dat het ministerie van VWS alleen EK´s en WK´s subsidieert. Het EU-kampioenschap valt niet in deze categorie. Het evenement is dan ook niet kostendekkend te organiseren. Dat besluit is erg jammer voor de NBB omdat de EK voor vrouwen in 2011 en het EK voor jeugd in 2013 met een positief saldo zijn afgesloten. Om de goede ervaringen met het projectteam aan vrijwilligers niet verloren te laten gaan wordt ernaar gestreefd om in 2015 het EK voor heren of het EK/WK voor vrouwen in Rotterdam binnen te halen.

Hans de Bruijn
Event-manager