Geen damestraining aanstaande zaterdag

In overleg met Hennie van Bemmel en Marichelle de Jong is besloten de geplande damestraining van komende zaterdag 21 november a.s. te annuleren. Hiermee is uitvoering gegeven aan het verzoek tijdens de laatste bestuursvergadering om geen activiteiten op de vergaderdag te organiseren. Iedereen is nu in de gelegenheid aanwezig te zijn.