Gedeeltelijke compensatie ecotaks 2015

Ook over 2014 is het weer mogelijk om via de Boksbond aanspraak te maken op een gedeeltelijke teruggave van de betaalde belasting op energie (ecotaks). Dit is het laatste jaar dat een teruggaaf wordt verleend.
Hoe? Verenigingen sturen de aanvraag naar de Boksbond. Het bondsbureau controleert de aanvraag en stuurt deze door naar het Ministerie van VWS.
Er is geen volledige teruggaaf van de door de vereniging betaalde energiebelasting mogelijk. Het teruggaafpercentage bedraagt net als voorgaande jaren 50% van de betaalde energiebelasting.
Door het STROOMSCHEMA met bijhorende TOELICHTING goed op te volgen en te bestuderen kunt u als boksvereniging/sportschool zelf vaststellen of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de ecotaks 2015.
Het bondsbureau ontvangt graag uiterlijk op maandag 25 mei 2015 een kopie van de eindafrekening 2014. U kunt dit per post sturen aan de Boksbond, Postbus 85621, 2508 CH Den Haag of per mail via info@boksen.nl
Het is van belang dat u de complete nota aan ons toestuurt en dat deze nota of eindafrekening is voorzien van de tenaamstelling van uw vereniging, het verbruik én de energiebelasting. De einddatum van het verbruik moet in 2014 liggen. Wellicht moet u bij uw energieleverancier een specificatie opvragen. Dit kan per leverancier verschillen.
Ingestuurde aanvragen die niet voldoen aan de eisen vastgelegd in het stroomschema en de bijbehorende toelichting worden NIET in behandeling genomen. In het algemeen keert VWS de regeling in november uit via de Boksbond.
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het bondsbureau.
Ecotaks-Bijlage_2_Stroomschema_VWS_voor_2015
Ecotaks-Bijlage_3_Toelichting_bij_stroomschema_VWS_2015
Ecotaks-Bijlage_4_Voorbeeld_Overeenkomst_Stichtingen