Erkenning van vier clubs ingetrokken

Het bestuur van de Boksbond heeft tijdens de laatste bestuursvergadering moeten besluiten om de erkenning van vier verenigingen in te trekken wegens het niet nakomen van de financiële verplichtingen uit 2014 en 2015. Herinneringen en aanmaningen dienaangaande hebben geen effect gehad.

Het betreft de verenigingen Amsterdams Boks Centrum (ABC), RBV Gerard Bok, Team Furious Boxing en Jimmy’s Gym.

De leden van deze verenigingen ontvangen een bericht van het bondsbureau waarin een vrije overschrijving wordt aangeboden welke effectief wordt na betaling van de licentie. Momenteel zijn de leden van de genoemde verenigingen niet startgerechtigd.

Binnenkort wordt op deze website ook een lijst met alle startgerechtigde boksers gepubliceerd; deze lijst zal zeer regelmatig worden bijgewerkt.

Namens het bestuur,

Paul Hartog, directeur bondsbureau