EK-ORGANISATIE LIGT OP SCHEMA

Nog maar een half jaar en het tweede grote evenement van de Boksbond staat voor de deur. Bij de viering van het 100-jarig bestaan van de NBB was de organisatie zo trots als een pauw dat het EK voor vrouwen in 2011 aan Nederland werd toegewezen. En met een gevoel van opluchting, toen de zware klus erop zat en de Boksbond met voldoening kon opmerken dat zo’n manifestatie tot een goed einde was gebracht. Voor het eerst in de geschiedenis! Dat succes smaakte naar meer en de Boksbond heeft het voor elkaar gekregen twee jaar later opnieuw een EK te mogen organiseren. Ditmaal voor de jeugd van 17-18 jaar en wederom in de Rotterdamse Topsporthal. Het een en ander was o.a. te danken aan de positieve indruk, die de professionele organisatie had achtergelaten.

Vanwege het feit, dat de tijd begint te dringen, even een korte resume. Daar hebben de leden van de boksbond recht op. Verwacht wordt een even groot deelnemersveld als de vorige keer. Een kleine 200 inschrijvingen uit 33 landen en circa 150 begeleiders (trainers, coaches en bestuurders). De Europese afdeling van de AIBA, de EUBC, wijst 15 – 20 scheidsrechters en juryleden uit alle delen van Europa aan en de bijdrage aan de operationele staf bestaat uit 12 bestuurders, de zg ITO’s. De Nederlandse projectgroep is echter al enkele maanden bezig alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Zoals daar zijn het vastleggen van de hotelaccommodaties, waarbij een verplichte scheiding van deelnemers en officials moet worden aangebracht. Anders gezegd: alle deelnemers mogen niet worden gehuisvest in een en hetzelfde hotel. De laatste besprekingen hiervoor vinden de komende week plaats. Het transporttraject wordt inmiddels in kaart gebracht, alle zaken met Rotterdam Topsport en de Topsporthal zijn afgekaart, het ministerie van VWS heeft de subsidie-toezegging bevestigd en het overleg over de kaartverkoop, die op 1 maart van start gaat, is nagenoeg afgerond. Ook de uitnodigingsbrief aan alle Europese federaties ligt klaar en zal na 1 maart door de EUBC worden verstuurd. Kortom, halfkoers is al behoorlijk veel werk verricht. Maar de trein stopt niet. De organisatie werkt een media- en communicatieplan uit en er wordt nog naarstig gezocht naar een persoon, die de verantwoordelijkheid voor de side-events op zich wil nemen. Het streven is om de weken voorafgaande aan het EK allerlei activiteiten in den lande en in de stad te ontwikkelen om extra aandacht op het toernooi te vestigen. Dat is een flinke klus en degene die zich hiervoor wil inzetten – het liefst afkomstig uit de buurt van Rotterdam – is van harte welkom. Ook dit toernooi wordt weer een samenspel van vrijwilligers waarmee twee jaar geleden zoveel indruk werd gemaakt.

Hans de Bruijn

Toernooidirecteur EK jeugd