Eervolle uitnodiging voor voorzitter boksbond

De European Boxing Confederation (EUBC) heeft al meermalen aangegeven de positieve ontwikkeling in de Nederlandse bokssport met grote aandacht te volgen. Initiatieven, die elders in Europa niet of uiterst moeizaam van de grond komen, worden krachtig aangepakt door de Nederlandse boksbond.

Dat ontglipt niet aan de aandacht van EUBC-president Falcinelli. In de diverse gesprekken met Boris van der Vorst informeerde hij geregeld naar de actuele situatie. Hij sprak vaak zijn grote waardering uit voor de vele succesvolle initiatieven zoals de nationale boksdag, het veteranenboksen en de leidinggevenden die meedoen aan het businessboksen.

De EUBC zou die ontwikkeling ook graag in andere landen promoten. Kandidaten uit vele delen van Europa zijn inmiddels uitgenodigd zich aan te melden voor de nieuwe commissie breedtesport (EUBC Fitness Commissions) en Boris van der Vorst kreeg de eervolle uitnodiging om het voorzitterschap op zich te nemen.

Boris van der Vorst beraadt zich nog over het voorstel van Falcinelli.