Een pilot voor scheidsrechtersoverleg op 15 maart

Op de scheidsrechterdag van 20 februari 2016 is onder meer besloten een bijdrage te leveren aan het overbruggen van de mogelijke kloof tussen trainers/boksers enerzijds en scheidsrechters/juryleden anderzijds.

Die kloof kan (zijn) ontstaan door jurybeslissingen die als onbegrijpelijk worden ervaren of anderszins ter discussie worden gesteld.

Feit is echter dat partijen het in ieder geval eens moeten worden over de factoren die een wedstrijdresultaat bepalen. Een daaropvolgende discussie kan dan zuiver worden gevoerd.

De scheidsrechterscie. heeft gemeend er goed aan te doen om in het district Noord Holland een pilot te starten met dit overleg. Hiertoe zal een scheidsrechter uit het district worden afgevaardigd die een aantal relevante thema’s uit het wedstrijdreglement inhoudelijk zal behandelen en daarover in gesprek zal gaan met trainers/boksers/bestuursleden etc.

Doel van het overleg is informatieverschaffing alsmede de bevordering van het wederzijds begrip.

Verenigingen, trainers, boksers die geïnteresseerd zijn kunnen zich op of voor 15 maart 2016 opgeven bij de interim scheidsrechterscie.: martinjansen3120@gmail.com

Na inventarisatie van de geïnteresseerden, zal nadere informatie volgen.

Martin Jansen
nms de interim-scheidsrechterscie.
E-mail: martinjansen3120@gmail.com