Duitse bond nodigt Boris van der Vorst uit voor overleg

Voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse boksbond is door zijn collega Jurgen Kyas van de Duitse boksbond uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg met andere Europese landen op vrijdag 6 maart en zaterdag 7 maart in  Frankfurt/Main. Het idee is ontstaan tijdens het AIBA-congres in Korea, waar Boris van der Vorst als vertegenwoordiger van de NBB aanwezig was. De afgevaardigden willen de mogelijkheid van samenwerking onderzoeken op het gebied van sportmarketing, opleidingen, wedstrijden, eigenlijk alles waar behoefte bestaat aan een centralere aanpak. De benadering om meer samen te werken in het boksen sluit aan bij de interessante ontwikkelingen binnen de wereldbond (AIBA) met de driehoek AOP (amateurs), WSB (teamcompetitie voor semi-profs) en de APB (profs). Dat de Nederlandse boksbond wordt uitgenodigd lijkt o.a. een gevolg van het progressieve beleid van het bestuur dat naast allerlei initiatieven op nationaal terrein ook de vernieuwende trend op mondiaal niveau bijhoudt. De organisatie van het EK voor vrouwen in 2011 en het EK voor de jeugd 2013 heeft er eveneens toe bijgedragen. Het zijn opvallende initiatieven geweest waardoor Nederland als Europese partner serieus wordt genomen.