Doel is het opzetten van een (online) bokscommunity

In voorbereiding op de algemene ledenvergadering van zaterdag 20 mei in het Topsportcentrum Rotterdam, aanvang 12.30 uur, wordt naar aanleiding van het rapport Missie en Visie dieper ingegaan op thema’s als vernieuwing en het vergroten van het ledenbestand. Eeerder werd in dit kader het perspectief van jeugdboksen en de internationale profilering met de organisatie van het EK heren toegelicht.

Meer content beschikbaar voor de leden

Doel is om de leden beter te betrekken bij de boksbond, en mensen te bereiken die buiten de traditionele verenigingsstructuur boksen. Het is dan nodig om meerwaarde te bieden aan de leden van de boksbond en iedereen die interesse voor boksen heeft. Deze meerwaarde wil de bond bereiken door een (online) bokscommunity uit te rollen en content aan te bieden. Dat zijn de kernpunten voor de (nabije) toekomst.
Hoe kan deze doelstelling bereikt worden? Richting 2020 wordt een viertal acties ondernomen. Het moderniseren van de leden- en wedstrijdadministratie, het ontwikkelen van een App voor het delen van content, nieuws en interactie, het testen en verbeteren van de App en het beschikbaar stellen van de App voor iedereen.