Definitieve versie van de begroting voor ledenvergadering

Abusievelijk is met de uitnodiging van de buitengewone algemene ledenvergadering een conceptuele werkdocument van de begroting 2019 als stuk geüpload. U treft hierbij de definitieve versie welke tijdens aankomende vergadering zal worden toegelicht

Begroting 2019 ALV 19012019 Boksbond