Deel 8: Laatste oproep voor een bezoek van de ledenvergadering aanstaande zaterdag

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Boris van der Vorst.

Deel 8 (slot) Laatste oproep voor het bezoeken van de ledenvergadering Boksbond aanstaande zaterdag

Die handschoen past ons allemaal?

Zeg wat je denkt en neem vooral geen blad voor de mond. Dat is het motto voor deelname aan de algemene vergadering van de Nederlandse boksbond zaterdag in Utrecht. Een grote(re) betrokkenheid van de leden is een eerste vereiste voor het besturen van een sportbond. Plannen maken is mooi, maar zonder inbreng en steun van de achterban komt er niets van terecht. Bekijk dus de vele initiatieven aandachtig, hou ze kritisch tegen het licht en laat ons weten wat je ervan vindt.

Kunnen we tevreden zijn over wat er in het afgelopen seizoen terechtgekomen is van de tien ambities van het bestuur? De internationale betrekkingen zijn aangehaald. Bij de AIBA en de EUBC wordt dat gewaardeerd en de toekomst zal leren of dat rendement heeft. Het NOC*NSF heeft onze bond – met dank aan het goede werk van directeur Peter Bonthuis – het vertrouwen gegeven om de aangereikte (financiële) middelen te beheren. Daardoor kunnen we zelf de verantwoordelijkheid dragen voor onze sportieve top, waarbij we natuurlijk aan Nouchka Fontijn en Peter Mullenberg denken, maar ook aan de overige talentvolle dames en de heren. De samenwerking met Optisport/Boks Challenge is voorbereid en zal binnenkort starten, om het recreatief boksen te bevorderen en zo nieuwe leden te werven voor de boksverenigingen en de bond.  De communicatie van de bond is ingrijpend verbeterd, met een nieuwe website en eigentijdse social media-kanalen zoals Facebook en Twitter worden – niet in het minst voor de jeugd – ook gebruikt. De reglementering van het zakelijk boksen en het veteranenboksen is zo goed als afgerond, de gradueringexamens zijn her-ingevoerd, er liggen nu plannen voor de jeugd- en schoolsport en er is een actieve commissie opleidingen – van het allergrootste belang voor de toekomst. Een uitstekende basis voor de verdere toekomst, maar … met die basis is de Nederlandse boksbond er nog lang niet. Ook in 2016 moet er hard gewerkt worden. Er liggen plannen voor veteranenboksen, sponsorfunding en een Businessclub voor meer financiële armslag. Wat betreft evenementen in 2016 – erg belangrijk voor de bond – wordt geprobeerd om de organisatie van het EK dames binnen te halen,  wordt nagedacht over het opzetten van een Holland-toernooi voor heren en hopen we dat enkele amateurs zich aansluiten bij het AIBA profboksen, via een op te richten Nederlandse profafdeling. Dat heeft allemaal alleen zin als we er in slagen de bokssport in Nederland te verbreden. De NBB móet groeien, om te beginnen naar 7.500 aangesloten leden per eind 2016.

Om dat allemaal voor elkaar te boksen, hebben we sterke commissies nodig. Veel commissies (zie het organogram van de NBB op de website) draaien nu nog niet of op halve kracht omdat ze onderbezet zijn. We roepen daarom niet alleen leden op om naar de vergadering te komen, maar ook om hun kennis en kunde in te zetten voor de bokssport in Nederland. Neem de handschoen op, en meld je aan voor een commissie. We kunnen niet zonder jullie.

Tot zaterdag!

Namens het Boksbond-bestuur,
Boris van der Vorst
Voorzitter