Deel 5: Gestreefd wordt naar snellere doorgroei van scheidsrechters

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van commissie-voorzitter Tom de Raad

Deel 5: Gestreefd wordt naar snellere doorgroei van scheidsrechters

De commissie scheidsrechters en juryleden (SR/J) bestond het afgelopen seizoen uit de leden; Kees van Sluijs, Frans van Hak en Tom de Raad. Vier keer per jaar zijn we bij elkaar gekomen om over belangrijke agendapunten te praten. Daarnaast was er wekelijks veelvuldig telefonisch contact.
Ons scheidsrechterkorps;
Het seizoen begonnen we met twaalf scheidsrechters en tien juryleden. Onder deze juryleden bevonden zich vijf aankomende scheidsrechters die ,onder begeleiding van een leercoach, een twintigtal wedstrijden in de ring moesten leiden. Deze personen Joe Bronya, Martin Jansen,Samson Enjinna , Lucien Ceder en Bas Duchenne haalden voor dit praktijkgedeelte een ruime voldoende. Het NBB diploma Scheidsrechter / jurylid werd hen tijdens de scheidsrechtersdag op 24 januari.2015 uitgereikt. De heren Rocky El Falah en Umut Bulut dienden nog een herkansing te doen voor hun praktijkexamen. Genoemde mannen hadden zich bij de vele sparringsdagen goed voorbereid en hun examen , tijdens het White Collar evenement op zaterdag 28 maart, ging hen dan ook goed af. Zij dienen nu twintig partijen in de ring te leiden alvorens ook zij gediplomeerd worden. De enige dame Rachell Ritfeld, slaagde jammer genoeg niet voor haar scheidsrechter theorie-examen. Zij pakt het ongetwijfeld in het komende seizoen weer op.
Scholing van de scheidsrechters:
In juli 2014 deed zich de mogelijkheid voor in te schrijven voor deelname aan een bijzondere AIBA cursus in Assisi (Italie). Scheidsrechters zouden hier opgeleid worden om, naast de amateursectie (Aiba Open Boxing), ook te kunnen functioneren bij APB (Aiba Pro Boxing) en WSB (World serie of Boxing) evenementen. Drie van onze AIBA gecertificeerde sr’s hebben zich hiervoor ingeschreven. Rene Braad en Cem Dunar werden, om onduidelijke redenen, niet toegelaten tot de cursus. Kees van Sluijs heeft de cursus wel gevolgd maar is hiervoor niet geslaagd.
In oktober 2014 hebben drie van onze sr’s deelgenomen aan een AIBA 1* cursus.
Deze cursus werd in nauwe samenwerking met de Duitse Boksbond in Zuid-Duitsland georganiseerd. Eric van den Heuvel en Costa Papadopoulus slaagden hiervoor, Abdel Bolghiran niet.
Scheidsrechtersdag 2015:
Op zaterdag 24 jan. kwamen wij in zalencentrum De Hommel in Utrecht bij elkaar.
Er waren , mede door de gladheid, wat mensen vertraagd doch het was verheugend te zien dat iedereen er uiteindelijk was. Na de jaarvergadering heeft Medcom-arts Ed van Wijk een interessante lezing gegeven over het onderwerp Bloedhygiëne. De dag werd afgesloten met een praktijk gedeelte in de mooie accommodatie van trainer Igmar Verbon.

Enige statistieken;
Dit seizoen waren de scheidsrechters op 31 nationale organisaties aanwezig.
De ZNK en de NNK werden op dezelfde data georganiseerd hetgeen een aanslag vormde op de beschikbaarheid van de benodigde scheidsrechters. Met wat kunst en vliegwerk konden alle organisaties bezet worden. Het afgelopen seizoen konden wij twaalf keer een scheidsrechter afvaardigen naar een internationaal toernooi.
Visie voor het komende seizoen:
De SR/J-cie zal zich het komende seizoen , bij het afvaardigen van scheidsrechters naar de grotere internationale toernooien, concentreren op een beperkt aantal sr’s.
Als AIBA 1* scheidsrechter gaan wij uit van Rene Braad, voor de AIBA 2* scheidsrechter is dit Cem Dunar. Door deze scheidsrechters frequenter uit te sturen beogen wij een snellere ontwikkeling en doorgroei. Ook zal er van een mogelijke herkenning bij de AIBA sprake kunnen zijn, hetgeen tot uitnodigingen kan leiden.

De SR/J-cie zal, in nauw overleg met Medcom-arts Ed van Wijk, een plan uitwerken om tot een periodieke medische keuring van ons scheidsrechterskorps te komen.

De SR/J-cie heeft besloten om het nieuwe seizoen geen nieuwe SR/J-cursus te organiseren. We beschikken thans over 22 scheidsrechters en denken dat dit aantal voldoende is om aan de vraag naar scheidsrechters te kunnen voldoen.
Een punt van aandacht vormt nog steeds het (niet) werken met de boxpointer.
Op de grotere internationale toernooien, zeker de AIBA toernooien, wordt nog steeds met de boxpointer gewerkt.
De NBB heeft een gemodificeerde machine ( eigendom District Oost) tot haar beschikking. De Bep van Klaveren Memorial en het NK zouden uitgelezen mogelijkheden zijn om ervaringen op te doen.

Tom de Raad
Voorzitter commissie SR/J