Deel 4: Veel veranderd in het topboksen in positieve zin

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van adviseur Ralf van der Rijst 

Deel 4: Veel veranderd in de topsboksen in positieve zin

Hoewel we in de topsport vrijwel alleen maar toekomst gericht werken, zoals door middel van het maken van planningen en begrotingen, lange en korte termijn doelstellingen en het bepalen van de strategieën,  is het zo af en toe ook goed om eens terug te blikken. Hierdoor kun je zien welke stappen er gemaakt zijn. Bijna een jaar nu ben ik betrokken bij het Nederlandse topsport boksen. In augustus 2014 ben ik gevraagd om via het CTO Papendal, het damesprogramma als manager topsport te ondersteunen. Sinds januari 2015 werk ik als adviseur van de huidig Technisch Directeur Peter Bonthuis.

Terugkijkend op dit enerverende jaar is er veel gebeurt en in positieve zin veranderd;

Het bleek onhaalbaar om het damesprogramma op Papendal te handhaven. Eind 2014 is er door de NBB in goed overleg met het NOC*NSF besloten om dit programma te ontmantelen en de financiering op een andere manier in te zetten. Hiervoor werden door NOC*NSF wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet het programma voornamelijk gericht zijn op de sporters met de grootste kans op succes. Hiervoor heeft de Boksbond een topsportpiramide opgesteld waarin die sporters benoemd staan. Bovenaan de piramide staan de  A-sporters (Nouchka Fontijn en Peter Mullenberg). De laag daaronder vormt de Nationale Selectie. Hierin zitten de sporters die al gepresteerd hebben op internationale wedstrijden. Daaronder zijn de beloften benoemd. Zij vormen de basis voor de toekomstige top boksers.

Daarnaast heeft de boksbond in de organisatie van de topsport een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hennie van Bemmel is benoemd tot bondscoach. Er zijn 2 adviseurs (Ton Dunk en André de Klerk) en Peter Bonthuis heeft als Technisch Directeur mandaat om strategie te bepalen en het financieel proces te managen. Binnen het bestuur is er, naast de benodigde sportspecifieke kennis, voldoende visie, leiderschap en daadkracht aanwezig.

De sporters hebben inmiddels in het organigram van de Boksbond een formele positie. De atletencommissie is geformeerd en met Marichelle de Jong als voorzitter verwachten we dat zaken die bij de sporters spelen, met het bestuur kunnen worden besproken. Ook kan de atletencommissie aan de voorkant meedenken over nieuw beleid en bijvoorbeeld selectieprocedures.

Qua uitstraling is er in de afgelopen periode hard gewerkt aan de nieuwe website. En met resultaat! De vernieuwde site heeft een professionele uitstraling die past bij de ambities van de boksbond. Frequent staat er nieuws op de site en sponsoren hebben een plek om zich te profileren.

Maar we zijn er nog niet! Eigenlijk is dit pas het begin van een nieuwe fase waarin er mooie dingen kunnen gaan gebeuren. Hiervoor is keiharde commitment nodig van iedereen die een hart voor de bokssport heeft. Er wordt 100% inzet verwacht  van de topsporters, trainers en alle mensen in de omgeving. Soms is dit door grote inspanningen te verrichten, soms juist door even een stapje opzij te doen. Alles in het belang van het structureel meedoen van Nederlandse topboksers op het hoogste internationale niveau.

Ik heb vertrouwen in de weg die is ingeslagen. Met de kwaliteiten van de huidige toppers én de professionaliteit van de begeleiding is de komende periode gericht op het bereiken van de Olympische Spelen in Rio 2016!

Ralf van der Rijst
Adviseur van de Boksbond