Deel 4: Stem van de leden moet doorklinken in rapport Missie en Visie

In de weken voor de voorjaarsvergadering van zaterdag 25 juni in Utrecht krijgen de bestuurders de gelegenheid om ideëen en plannen nader toe te lichten. Dit is deel 4 van een serie bijdragen.

Wie als bestuur slagen wil maken moet een koers voor ogen hebben

Als bestuur van een ambitieuze sportbond willen wij een nieuwe vorm van meningspeiling introduceren tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 25 juni.
Centraal staat dan het rapport Missie en Visie waarin de Nederlandse Boksbond de aandachtsgebieden en doelen voor de komende jaren wil vastleggen. Wie slagen wil maken, een koers voor ogen heeft, moet zichzelf (durven) uitdagen. Dat doen wij ook in dat rapport.
Inderdaad, het opstellen van de Missie en Visie is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar om van rapport naar succesvol uit te voeren plannen te komen, hebben we draagvlak bij de leden nodig. Hun inzet en ideeën zijn cruciaal en moeten doorklinken in de definitieve Missie en Visie.
Welke extra impulsen zijn nodig om het de clubs, de wedstrijdboksers en de recreanten naar de zin te maken? Want dat zien wij als de Boksbond-missie voor de toekomst: de passie voor het boksen stimuleren. Natuurlijk hebben we waar mogelijk geanticipeerd op wat er binnen de bond leeft, maar heeft dat tot de juiste plannen geleid? Daar willen we tijdens de algemene jaarvergadering achter zien te komen.

Hoe? Na een toelichting zullen we ons verdelen in aparte groepjes. Daarin zullen de ideeën geïnventariseerd worden, die leven voor de volgende aandachtsgebieden: evenementen, jeugd, wedstrijdboksen, topsport, internationale profilering, organisatie, vernieuwing en leden,
Grijp uw kans en denk actief mee over de activiteiten die de Boksbond moet ondernemen in de komende jaren!
Namens het bestuur van de Boksbond,
Boris van der Vorst, voorzitter