Deel 3: Opgave ledenbestand belangrijk voor subsidie NOC*NSF

In de weken voor de voorjaarsvergadering van zaterdag 25 juni in Utrecht krijgen de commissie-voorzitters en bestuurders de gelegenheid om ideëen en plannen nader toe te lichten. Dit is deel 3 van een serie bijdragen.

Slechts een fractie van de actieve leden is vaak maar bondslid

Al decennia lang wordt gepraat over het belang van het aantal leden dat bij onze bond wordt geregistreerd. En niet zonder reden; het aantal geregistreerde bondsleden is in hoge mate van belang voor de hoogte van de subsidie die sportbonden ontvangen.
Sinds het begin van de 80’er jaren zijn verschillende contributiestelsels door de ledenvergaderingen toegepast. Soms gebaseerd op leeftijd, status (wel of geen wedstrijdlicentie, recreant, persoonlijk lid). In de 90’er jaren werd de clubcontributie geïntroduceerd waarbij de clubs maximaal 100 leden konden opgeven op basis van de clubcontributie. Door sommigen als ‘telefoonboekleden’ bestempeld, maar feit is dat de Boksbond in die jaren bijna 10.000 leden had! En dat waren in het overgrote deel geen uit een telefoonboek geplukte namen en adressen maar gezins- en familieleden van bij de clubs geregistreerde leden.
Kip en ei….
De discussie over het contributiestelsel duurt nog steeds voort. Sommigen vinden de clubcontributie te hoog en vragen wat ‘ze er voor terug krijgen’. Als we de 90 aangesloten bokscentra om hun mening vragen is de kans groot dat we 90 verschillende meningen krijgen.
Feit is dat er allerlei nieuwe initiatieven zijn en worden ontwikkeld en een aantal in de vorige eeuw succesvolle activiteiten hernieuwd worden uitgevoerd. Denk aan onder andere de Jeugddagen (vroeger: Nationale Aspirantendagen), de Gradueringsexamens (recreatie boksen) maar ook de nieuwe activiteiten zoals veteranenboksen, sparringdagen, et cetera.
De aandacht van het bestuur van de Boksbond is niet alleen op topsport gericht, maar vooral op de ‘breedtesport’. De ontwikkeling en uitvoering van activiteiten kost niet alleen tijd en energie, maar ook geld.
Veel bokscentra zijn zeer actief en succesvol met verschillende breedtesport programma’s. Maar vaak is slechts een fractie van de actieve leden als bondslid geregistreerd. Jammer, want het lidmaatschap kost nog steeds niets. En de kosten voor de bokscentra worden lager indien we het aantal bondsleden fors kunnen verhogen.
Het wordt eenvoudiger…
Samen met het BONDcenter wordt nog steeds gewerkt aan verbetering van de leden- en wedstrijdadministratie.
Elk bokscentrum kan digitaal de eigen ledenadministratie bijhouden en hoeft geen formulieren en lijstjes meer naar het bondsbureau te zenden. Nog lang niet alle bokscentra maken daar (optimaal) gebruik van.
De wedstrijdadministratie is inmiddels gekoppeld aan het ‘ranking systeem’. Het doel daarvan is om het voor wedstrijdorganisaties eenvoudiger te maken om matches te vinden voor de boksprogramma’s. Momenteel wordt e.e.a. nog uitgetest maar we hopen dit systeem in 2017 operationeel te hebben.
Het aanmelden van nieuwe leden via de website is nu nog te omslachtig; er moet een formulier worden geprint dat dan per mail naar het bondsbureau wordt gestuurd. Binnen afzienbare tijd zal dat ook gedigitaliseerd zijn opdat de bezoeker van onze website online een aanmelding kan invoeren die dan door BONDcenter direct wordt verwerkt in de ledenadministratie.
Samen groot worden.
Laten we er samen de schouders onder zetten. Meld alle recreatieleden aan als bondslid. Problemen met de online ledenadministratie? Bel of mail met Louiza Winter en vraag assistentie.
Paul Hartog, directeur bondsbureau.