Deel 3: Een Open dag een van de vele initiatieven van W&E

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Alex van Klooster. 

Een Open dag een van de vele initiatieven van W&E

Vele actiepunten staan op de lijst van de commissie W&E . Zo zijn we inmiddels met de voorbereidingen bezig voor het organiseren van het NNK en ZNK, die moeten worden gezien als de voorronde van het grote NK in een nieuwe opzet, die in het weekeinde van 27,28 en 29 november in Rotterdam zal worden gehouden. De apotheose op de bokskalender krijgt een nog kampioenswaardiger karakter.
Het graduatie-examen is weer in ere hersteld. Er is met de grootste zorgvuldigheid een herzien programma samengesteld. Informatie hierover is te verkrijgen via het bondsbureau en terug te vinden op de website.
Er is een programmadraaiboek in de maak voor het organiseren van sparringspartijen voor boksers zonder ring- en wedstrijdervaring. Nog niet zo lang geleden is de pilot hiervan geslaagd getest bij VBSK Albert Cuyp te Amsterdam. Zodra het draaiboek hiervoor klaar is, zullen we een publicatie doen op de website en kunnen deze sparringsdagen onder auspiciën van de Nederlandse boksbond worden georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt op korte termijn.
De cie W&E is gestart met het opzetten van een landelijke open dag op zaterdag 9 januari 2016 voor alle bij de NBB aangesloten boksscholen in heel Nederland. Uiteraard beseffen we dat veel verenigingen bestaan bij de gratie van vrijwilligers, maar als je wilt meedoen in de vaart van de NBB nieuwe stijl dan ben je min of meer aan je omgeving en de bond verplicht om deel te nemen aan deze open dag – vinden wij. De bedoeling is dan ook dat we er met z’n allen een groots en mooi promotiefeest van maken. Het voorstel voor de open dag is afkomstig van Teus de Kruijff en is met beide handen en veel plezier aangepakt door de commissie W&E.
Verder lopen er nog organisaties van het Bep van Klaveren Memorial en het Ben Bril Memorial, dit is een mooi maar moeizaam traject met veel obstakels welke genomen moeten worden, maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. Ook deze goed bekend staande evenementen kunnen wij niet zonder slag of stoot achter ons laten, hier zullen we alles aan doen om deze gala’s te continueren.
Er is geen vraag naar aspirantendagen. Dit betreuren we zeer als bondsbestuur en W&E commissie. Hier zijn veel voordelen te halen voor alle partijen die meewerken aan een dergelijk initiatief. Er is financiële ruimte gemaakt door onze penningmeester om deze dagen deels te subsidiëren. We gaan er dan ook vanuit nu we dit aanstippen dat er wel reactie uit het veld gaat komen voor een organisatie.
Alex van Klooster
Voorzitter W&E commissie