De volledige toelichting op stoppen na een blessure

Van diverse kanten ben ik naar aanleiding van het geplaatste artikel op de NBB website erop geattendeerd dat de kwestie niet volledig is behandeld. Men heeft hier zeker een punt.

Er kunnen zich namelijk twee situaties voordoen.

-Er ontstaat tijdens de match een (hoofd)blessure die niet te wijten is aan een correcte stoot doch bijvoorbeeld door te laag inkomen van de boksers.

Indien de ringarts hierna de wedstrijd stopt, dan zal volgens de AIBA rules ( 4.1.2.1) de bokser die op dat moment de hoogste puntenscore heeft, tot winnaar uitgeroepen worden.

Dit is bij de partij Djokic versus Hofstede gebeurd.

-Indien tijdens de match een (hoofd)blessure ontstaat welke wel  het directe gevolg is van een correcte stoot , dan spreken wij over een heel andere situatie.

Als de ringarts dan besluit tot het stoppen van de wedstrijd, is de bokser met de opgelopen blessure verliezer door TKO-I. (De i staat hiervoor injuired)

De AIBA verwijst in dit geval naar haar rules 4.4.1

Op zaterdag jl. was dit het geval bij de partij Malisewski versus Hannes Germaat.

Om duidelijkheid naar onze achterban te scheppen, is het gewenst een bericht met bovengenoemde strekking te plaatsen.

Tom de Raad

Voorzitter scheidsrechterscommissie