De Alphense boksicoon Teus de Kruyf koninklijk onderscheiden

De Alphens boksicoon Teus de Kruyf werd vrijdag 24 april koninklijk onderscheiden. Een van de eersten die hem namens de Nederlandse Boksbond kwam feliciteren was voorzitter Boris van der Vorst. 

Teus de Kruijf als riidder

 

In een toelichting van Martijn Rijnbeek wordt uiteengezet waarom Teus de Kruyf voor een lintje in aanmerking komy.

Teus zet zich met hart , ziel en passie in voor de boksschool. Naast zijn fulltime baan bij KLM Cargo is hij ook volop aanwezig op de boksschool. Hij begint elke dag om 07.00 bij KLM en gaat na zijn werkdag door naar de boksschool tot sluitingstijd rond 22.00 (elke dag , zes dagen in de week en indien er wedstrijden zijn 7 dagen in de week) . Bij alles wat hij doet staat geen enkele vergoeding tegenover, alles wat er aan inkomsten is wordt geïnvesteerd in de boksschool zodat de leden ervan profiteren.

Teus zorgt in de boksschool voor respect en discipline. De leden bestaan uit alle soorten Nederlanders van rijk tot arm , hooggeschoold tot laaggeschoold , autochtoon tot allochtoon , jong tot oud en mannen/jongens tot vrouwen/meisjes. Iedereen traint met elkaar en door elkaar. Hij zorgt door zijn manier van lesgeven dat men elkaar respecteert en in elkaars waarde laat. Hij biedt een luisterend oor, is mentor en coach. De voertaal in de boksschool is Nederlands, problemen worden uitgesproken zowel binnen als buiten de boksschool. Velen wordt zelfvertrouwen en geloof in jezelf gebracht door training en motivatie. Integratie op kleine schaal maar met een grote positieve uitwerking.

Teus geeft ook boksclinics aan scholen , G-jeugd en andere sportverenigingen. Demonstraties op verzoek van de boksbond en de gemeente Alpen aan den Rijn. Zijn wedstrijdboksers staan op een hoog niveau binnen Nederland. De bokssport is hemjn ziel, zijn passie en waar hij voor leeft. Een van zijn doelen is om de buitenwereld kennis te laten nemen van de bokssport, om het uit de donkere kant te halen. De sport vraagt veel maar brengt ook veel.

Boksschool Teus de Kruyf is binnen Alphen aan den Rijn een plek waar velen zich thuis voelen ongeacht ras, huidskleur, geloof en achtergrond. Iedereen is gelijk zolang je elkaar met respect behandeld. Hij is voor velen een motivator, mentor, psycholoog, vriend en broer. Hij is er altijd voor iedereen op elk moment van de dag en de week.

Teus zorgt voor een zeer goede sfeer en ieder nieuw lid wordt direct in de ” familie” opgenomen. Hij heeft een goed team om zich heen gebouwd en samen met dit team heeft hij de bokssport in Alphen nieuw leven ingeblazen.