Cursus voor jurylid start 11 mei

De commissie opleidingen van de Nederlandse Boksbond start in mei met een cursus voor juryleden. De cursusdagen zijn:
– vrijdagavond 11 mei van 19.00 uur tot 22.00 uur
– vrijdagavond 8 juni van 19.00 tot 22.00 uur
– de terugkomdag zal na de vakanties worden vast gesteld.
De cursisten zullen stage lopen tijdens het NK jeugd in Rotterdam en het NSK in Wageningen
Als cursuslocatie is gekozen voor TYR boxing, Vlambloem 117, 3068 JG Rotterdam.
Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven bij
Louiza Winter
Bondsbureau Boksbond
Postbus 85621
2508 CH Den Haag
telefoon: 085-2103961
www.boksen.nl
info@boksen.nl