Constructief overleg in districtscommissie Zuid-Holland

De boksverenigingen van het district Zuid-Holland zijn woensdagavond 24 juni op uitnodiging van de districtscommissie bij elkaar gekomen bij de vereniging Schildkamp te Hoogvliet waar we gebruik mochten maken van de vergaderfaciliteiten. Het was de eerste vergadering die onder mijn leiding stond als nieuwe voorzitter van het district. Tevens waren leden van het landelijke bestuur (Ronald Blom, Peter Bonthuis en Hans de Bruijn) aanwezig om de betrokkenheid van de bond te benadrukken. Hierdoor kon direct worden ingegaan op vragen van verenigingsbestuurders.

De opkomst was groter dan de vorige keren. Het was al weer zo’n twee jaar geleden dat de verenigingen en de commissie bij elkaar waren geweest en de grote vraag was eigenlijk ,,wat voegt deze bijeenkomst toe aan de Algemen ledenvergadering?’’
Het antwoord hierop werd enerzijds gegeven door de initiatieven van de Nederlandse Boksbond op het ontwikkelen van de breedtesport en de wedstrijdsport op regionaal niveau en anderzijds eigen initiatieven te ondernemen of nieuw leven in te blazen. Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief om de districtstrainingen vanaf september weer te gaan organiseren. Ook de mogelijkheden voor talenten tot aansluiting bij Rotterdam Boxing werd toegelicht door Ronald Blom waardoor mogelijke misverstanden uit de weg werden genomen. De commissie zal hierover in een breder kader nog informatie geven.
Ook wil de districtscommissie meer gebruik gaan maken van de verbeterde website van de boksbond waarop regelmatiger gepubliceerd gaat worden. Ik beschouw het als onze taak om transparant te zijn over de besprekingen en plannen en ook hoe iedereen hierop kan reageren. Op deze wijze hoopt de commissie de communicatie te bevorderen en de betrokkenheid van de leden te vergroten. Een uitgebreid verslag van onze bijeenkomst volgt nog.
Samenwerken is succesvol als iedereen elkaar weet te vinden, door met elkaar te praten en plannen te maken. . Ik ben blij dat de hernieuwde aftrap hiertoe is genomen, vond het een constructieve bijeenkomst en zie uit naar een samenwerking met allen om de bokssport in het district Zuid-Holland te versterken en bestaande en nieuwe talenten naar een hoger plan te tillen.

Lucas van Geffen
Voorzitter districtscommissie Zuid-Holland