Commissie WenE pakt vele plannen aan

In de weken voor de voorjaarsvergadering van zaterdag 25 juni in Utrecht krijgen de commissie-voorzitters en bestuurders de gelegenheid om ideëen en plannen nader toe te lichten. Dit is deel 1 van een serie bijdragen.

Boksen is een sport in beweging, zeker op het wedstrijdfront.

De commissie Wedstrijden en Evenementen heeft een druk half jaar achter de rug en (gelukkig) zijn vele plannen gerealiseerd.

Een mooi voorbeeld is het invoeren van de landelijke open dag. Met de slogan ,het boksen is er voor iedereen’ openden in januari dit jaar bokscentra hun deuren en trokken de aandacht van vele beginners en de jeugd, die de passie voor het boksen in de praktijk brachten. Een experiment, dat in 2017 zeker voor herhaling vatbaar is.

Maar er gebeurde veel meer.

Oude tradities zijn in ere hersteld. De graduatie-examens worden na een stroef begin op diverse scholen weer afgenomen en als het meezit levert nog dit jaar elk district zijn bijdrage.

Ook is een begin gemaakt met het invoeren van de jeugddagen. Het eerste experiment bij Boxing A’80 in Amersfoort trok grote belangstelling en alle trainers waren zeer blij dat de animo voor de jongeren in onze bond weer toeneemt. Het geslaagde initiatief krijgt inmiddels in Alphen aan de Rijn en op enkele andere plaatsen van het land navolging.

Het business boksen is zo’n nieuwe trend in opkomst en trekt geregeld volle zalen. Leidinggevenden van grote bedrijven stappen na enkele maanden training onder leiding van een gediplomeerde instructeur en na een strenge medische keuring de ring in om hun boksvaardigheid te tonen aan het aanwezige publiek, veelal personeel. Deze commerciële gala’s worden steeds populairder.

De WenE schenkt ook aandacht aan ex-boksers. Binnenkort staan wedstrijden voor ,veteranen’ van 40 jaar en ouder (tot 55 jaar) op het programma.

Kortom: het boksen is een sport in beweging, zeker op het wedstrijdfront.

 

Alex van Klooster,

voorzitter W&E